ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
ทุ่งคลองวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030099
PERCODE 6 หลัก30388
กระทรวง 10 หลัก1046030388
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ทุ่งคลองวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)THUNGKLONGWITTAYA
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งคลอง
อำเภอคำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030388
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.9410537
Longitude
103.6410714

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน