ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030050
PERCODE 6 หลัก30220
กระทรวง 10 หลัก1046030220
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
ชื่อ (อังกฤษ)Banbuakhaoprompanauppatham school
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบัวขาว
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030220
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5509976
Longitude
104.0448654

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน