ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
หนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030008
PERCODE 6 หลัก30467
กระทรวง 10 หลัก1046030467
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองหญ้าปล้อง
ชื่อ (อังกฤษ)Nongyaplong
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลยอดแกง
อำเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030467
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.6597679
Longitude
103.7564425

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน