ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านสี่แยกสมเด็จ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030145
PERCODE 6 หลัก30295
กระทรวง 10 หลัก1046030295
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสี่แยกสมเด็จ
ชื่อ (อังกฤษ)Banseeyeaksomdet
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030295
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.708132
Longitude
103.7484748

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน