ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
ยิ่งสันต์วิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030016
PERCODE 6 หลัก30479
กระทรวง 10 หลัก1046030479
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ยิ่งสันต์วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Yingsunvittaya
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัว
อำเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030479
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.56789781
Longitude
103.8354502

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน