ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านห้วยฝา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030178
PERCODE 6 หลัก30499
กระทรวง 10 หลัก1046030499
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยฝา
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaifa
หมู่ที่13
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030499
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.6756852
Longitude
103.8833474

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน