ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านหนองโง้ง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030023
PERCODE 6 หลัก30250
กระทรวง 10 หลัก1046030250
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองโง้ง
ชื่อ (อังกฤษ)bannongngong
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลกุดค้าว
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030250
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.49634421
Longitude
103.9966712

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน