ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030161
PERCODE 6 หลัก30305
กระทรวง 10 หลัก1046030305
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
ชื่อ (อังกฤษ)CHOOMCHONMOOMONMMEKVITAYASAN
หมู่ที่11
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหมูม่น
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030305
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.7392464
Longitude
103.6745687

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน