แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามน--22129138136135146155242125132128138812111921112325---4-4-21-4-16%
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามน--171241161191241181281221211171111217111-12131-1516---3-3-13-3-18%
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามน--81817181815161121------6281-341-45---1-1-4-1-20%
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามน--8110112110115110161111------828--441-56-1--1-2-4-2-33%
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามน--7115181101811018181------748--331-45-1--1-2-3-2-40%
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนยอดแกง--321422161271331251391311181211201304121119211-2021-+1-1--21--
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนยอดแกง--16119113191151101201101121111101145111-781-1415---7-7-8-7-46%
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนยอดแกง--515111181131719151------638--331-45-1--1-2-3-2-40%
46030010 หนองโพนสูงนามนยอดแกง--3171416181116191------4481-231-34---1-1-3-1-25%
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนสงเปลือย--331351351341381401421411271271251377111-89112426--1-16-17-9-17-65%
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนสงเปลือย--21815110141619151------4981-341-34-----4--
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนสงเปลือย---------------------------------0--------
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนสงเปลือย------113111------------53--111-12-1---1-1-1-50%
46030015 หนองบัวในนามนหนองบัว--1612212119118123114122111112181176111-12131-1516---3-3-13-3-18%
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนหนองบัว--101131191111141111121141------10481-781-67--+1+1-8115%
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนหนองบัว----91918161131141121------7171-561-45--+1+1-6120%
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนหนองบัว----------51617131------2141-341-23--+1+1-4134%
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนหลักเหลี่ยม--2171711111114114151------618--331-45-1--1-2-3-2-40%
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนหลักเหลี่ยม--171201231271271211131171------16581-10111-910--+1+1-11110%
46030021 สังคมพัฒนานามนหลักเหลี่ยม--221301321341291351411281------25181111131-1213-+1-1--13--
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงกุดปลาค้าว--111131131231241221251421171201111221111110121-2021-+1-10-9-12-9-42%
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงกุดสิมคุ้มใหม่--51161512542662411582562------347131-10111-1819---8-8-11-8-42%
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงกุดสิมคุ้มใหม่--4171318110161716116111112190111-891-56--+3+3-9350%
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงกุดสิมคุ้มใหม่----------------------------11---0--+1+1-11-
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงคุ้มเก่า--91151231381201311301281281191401281111111131-1617-+1-5-4-13-4-23%
46030084 บ้านดงหมูเขาวงคุ้มเก่า--11141111151131211171191------11181-671-67-----7--
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงคุ้มเก่า------6112161101121151------6161-451-45-----5--
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงสงเปลือย--181201271221211151341301141241151240111-17181-1617--+1+1-1816%
46030087 บ้านนาวีเขาวงสงเปลือย--1311115181101171171161------9781-451-56---1-1-5-1-16%
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงสงเปลือย--1411219181181131191161171141121152111-9101-1415---5-5-10-5-33%
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงสระพังทอง--1219110191131121111211717161117111-12131-67--+6+6-13686%
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงสระพังทอง----------------------------11---0--+1+1-11-
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงสระพังทอง--7191711111113111181------6781-561-45--+1+1-6120%
46030092 บ้านหนองผือเขาวงหนองผือ--216110191417151718181817411--551-45-1-+1--5--
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงหนองผือ--2131913117161171151------7281-451-45-----5--
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงหนองผือ--218127161111181151251------11281-891-67--+2+2-9229%
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงดินจี่--241321281281271231271341141211141272111115171-1617-+1-1--17--
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงดินจี่--29129137154243143150240135144134143813212326113133+1--8-7-26-7-21%
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงดินจี่--511016161119110181------5581-561-34--+2+2-6250%
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงทุ่งคลอง--251412361461491622702662------395121-1415112527--1-11-12-15-12-44%
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงทุ่งคลอง--517161717171517131713164111-891-45--+4+4-9480%
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงทุ่งคลอง--8181618161717151------5581-451-34--+1+1-5125%
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงทุ่งคลอง----31215151713151------307--111-23-1--1-2-1-2-66%
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงทุ่งคลอง--101811619115124121117112115171154111-14151-1415-----15--
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงนาทัน--14120113114111181231231131111181168111-17181-1516--+2+2-18213%
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงนาทัน--341381331381431471431341351271411413111-2425112527--1-1-2-25-2-7%
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงนาทัน--1317181211131131131121918131120111-14151-67--+8+8-158115%
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงนาทัน--61121111911611711412111171151120111-9101-67--+3+3-10343%
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงนาทัน--131171281171201181331201201201241230111111131-1516-+1-4-3-13-3-18%
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงนาทัน--291321391321351441391441441391211398111-1718112527--1-8-9-18-9-33%
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงนาบอน--23131141146143142151250234132126141913112022112830---8-8-22-8-26%
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงนาบอน--4111212121313161------238--331-23-1-+1--3--
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงนาบอน--3121614131414161------328--221-23-1---1-2-1-33%
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงนาบอน--511014151716113151------5581-561-34--+2+2-6250%
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงนาบอน--7151417161619191------5381-121-34---2-2-2-2-50%
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงเนินยาง--916114113110114171111------8481-451-56---1-1-5-1-16%
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงเนินยาง--161811711011418114191------9681-12131-56--+7+7-137117%
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงเนินยาง----81112151612131------277--331-23-1-+1--3--
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงเนินยาง----12181131211171121171------10071-781-56--+2+2-8234%
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงโพน--4121717151613141------3881-341-23--+1+1-4134%
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงโพน--17124116123112115126115101--51162101-18191-1314--+5+5-19536%
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงโพน--7112151411116161151------6681-451-45-----5--
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งคำบง--261311291281291211291321251161251291111-15161-1718---2-2-16-2-11%
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งคำบง--1314112141121121191181------9481-781-56--+2+2-8234%
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งคำบง--114114191141131291141------9881-891-56--+3+3-9350%
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งคำบง--511016113110161111101------7181-561-45--+1+1-6120%
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งคำบง--1171611181517171------4281-231-34---1-1-3-1-25%
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งไค้นุ่น------4111--413131------155--111-12-1---1-1-1-50%
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งไค้นุ่น--9171161101151711511415114191121111-10111-1415---4-4-11-4-26%
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งไค้นุ่น----9113112120119124121114141161152101-12131-1415---2-2-13-2-13%
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งไค้นุ่น--------6141419161------2951-451-23--+2+2-5267%
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งไค้นุ่น----10171811117116171------6671-341-45---1-1-4-1-20%
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้ง--71718112151911218171412181111-12131-56--+7+7-137117%
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้ง--4171592512391371481491------294101-781-1718---10-10-8-10-55%
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้ง------111101151131171151------8161-781-56--+2+2-8234%
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้ง------171111251231281211------12561-10111-78--+3+3-11338%
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้ง--61416111121151131111------6881-451-45-----5--
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งหนองอีบุตร--41111131--511141------1971-121-12-----2--
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งหนองอีบุตร--141151151121221181241211218151156111-671-1516---9-9-7-9-56%
46030182 บ้านนาคูนาคูนาคู--51221251411311331341381------22981-10111-1112---1-1-11-1-8%
46030183 บ้านวังเวียงนาคูนาคู--219111111110131111111------6881-671-45--+2+2-7240%
46030184 บ้านชาดนาคูนาคู--131201161221241261341321191241221252111110121-1617-+1-6-5-12-5-29%
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูนาคู--51----2171519171------3561-341-23--+1+1-4134%
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูโนนนาจาน----715141517161101------4471-561-34--+2+2-6250%
46030187 บ้านจานนาคูโนนนาจาน--11191417181718181------6281-451-45-----5--
46030188 โคกนาดีนาคูโนนนาจาน--91111101161141151101141121121111134111-14151-1415-----15--
46030189 บ้านหนองห้างนาคูโนนนาจาน--4131111121114141------208--111-12-1---1-1-1-50%
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูโนนนาจาน--2111314151315181------318--221-23-1---1-2-1-33%
46030191 นางามวิทยานาคูบ่อแก้ว--251151271261211151231261------17881-9101-1011---1-1-10-1-9%
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูบ่อแก้ว--131161911511512114131------878--331-56-1--2-3-3-3-50%
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูบ่อแก้ว--81101811119112181141------8081-11121-45--+7+7-127140%
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูบ่อแก้ว--13128117123119122136127123119181235111112141-1617-+1-4-3-14-3-17%
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูภูแล่นช้าง--3171413151716121811118164111-671-45--+2+2-7240%
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น