ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านดงหมู
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030084
PERCODE 6 หลัก30344
กระทรวง 10 หลัก1046030344
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงหมู
ชื่อ (อังกฤษ)Bandongmu
หมู่ที่12
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลคุ้มเก่า
อำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030344
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.65672683
Longitude
104.1404845

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน