ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านคำพิมูล
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030102
PERCODE 6 หลัก30391
กระทรวง 10 หลัก1046030391
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคำพิมูล
ชื่อ (อังกฤษ)Bankumpimol
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งคลอง
อำเภอคำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030391
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.92395895
Longitude
103.5970981

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน