ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านหนองแสง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030176
PERCODE 6 หลัก30492
กระทรวง 10 หลัก1046030492
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแสง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongsang
หมู่ที่14
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030492
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.6570797
Longitude
103.9160642

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน