ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030018
PERCODE 6 หลัก30481
กระทรวง 10 หลัก1046030481
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองบัวกลาง
ชื่อ (อังกฤษ)nongbuaklang
หมู่ที่2
ถนนรพช.
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัว
อำเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030481
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.5568767
Longitude
103.8581936

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน