ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านสร้างแก้ว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030151
PERCODE 6 หลัก30314
กระทรวง 10 หลัก1046030314
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสร้างแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)Bansangkaew
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองแวง
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030314
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6815805
Longitude
103.6768991

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน