ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
สามัคคีบัวขาว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030049
PERCODE 6 หลัก30219
กระทรวง 10 หลัก1046030219
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สามัคคีบัวขาว
ชื่อ (อังกฤษ)samekkeebuakhao school
หมู่ที่12
ถนนบัวขาว - เขาวง
หมู่บ้าน
ตำบลบัวขาว
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030219
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.5509756
Longitude
104.0547218

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน