ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
โพธิ์คำประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030125
PERCODE 6 หลัก30334
กระทรวง 10 หลัก1046030334
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โพธิ์คำประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)phokhumpachasan
หมู่ที่9
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลแซงบาดาล
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030334
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8507109
Longitude
103.7141754

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน