ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030196
PERCODE 6 หลัก30525
กระทรวง 10 หลัก1046030525
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพรหมสว่าง
ชื่อ (อังกฤษ)BANPROMSWANG
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030525
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.6447221
Longitude
103.9558705

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน