ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านจาน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030187
PERCODE 6 หลัก30520
กระทรวง 10 หลัก1046030520
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจาน
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Chan
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโนนนาจาน
อำเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46250
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030520
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.72914845
Longitude
104.002718

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน