ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
หนองอีบุตรไพรเวทย์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030181
PERCODE 6 หลัก30500
กระทรวง 10 หลัก1046030500
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองอีบุตรไพรเวทย์
ชื่อ (อังกฤษ)NONG-E-BOOT-PRIWET SCHOOL
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหนองอีบุตร
อำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030500
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.609392
Longitude
103.873423

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน