ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
คำเม็กวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030123
PERCODE 6 หลัก30332
กระทรวง 10 หลัก1046030332
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)คำเม็กวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Khammekwittaya
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลแซงบาดาล
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030332
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8105416
Longitude
103.6924791

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน