ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
เย็นสยามวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030005
PERCODE 6 หลัก30475
กระทรวง 10 หลัก1046030475
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เย็นสยามวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)yensiamwittaya
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนามน
อำเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030475
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.51877452
Longitude
103.7750084

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน