ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านกุดกอก
รหัส
SMIS 8 หลัก46030090
PERCODE 6 หลัก30350
กระทรวง 10 หลัก1046030350
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดกอก
ชื่อ (อังกฤษ)BANKUDKOK
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสระพังทอง
อำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030350
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.7068613
Longitude
104.057646

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน