ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านโพนนาดี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030094
PERCODE 6 หลัก30354
กระทรวง 10 หลัก1046030354
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนนาดี
ชื่อ (อังกฤษ)Banphonnadee
หมู่ที่10
ถนนเปรมพัฒนา
หมู่บ้าน
ตำบลหนองผือ
อำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030354
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.73239823
Longitude
104.0951085

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน