ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
นาทันวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030105
PERCODE 6 หลัก30403
กระทรวง 10 หลัก1046030403
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาทันวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Natanwittaya
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาทัน
อำเภอคำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030403
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9777325
Longitude
103.6444907

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน