ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านห้วยแดง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030027
PERCODE 6 หลัก30233
กระทรวง 10 หลัก1046030233
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยแดง
ชื่อ (อังกฤษ)Huaydang school
หมู่ที่10
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลกุดหว้า
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030233
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.5255137
Longitude
104.1282797

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน