ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
แก่งพฤๅชัยวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030162
PERCODE 6 หลัก30306
กระทรวง 10 หลัก1046030306
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)แก่งพฤๅชัยวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Kaengparuechaiwittaya
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหมูม่น
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030306
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.7393176
Longitude
103.6749974

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน