ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030113
PERCODE 6 หลัก30400
กระทรวง 10 หลัก1046030400
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง
ชื่อ (อังกฤษ)TUNGMONBAEIETRATBAMRUNG
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาบอน
อำเภอคำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030400
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.831664
Longitude
103.6726477

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน