สพป.กาฬสินธุ์.๓. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
46030003304731046030473 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนนามน--81811627181815161121466------------------------62888ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030004304741046030474 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนนามน--8110118212110115110161111646------------------------828109ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030005304751046030475 เย็นสยามวิทยานามนนามนนามน--7115122281101811018181526------------------------74896ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030009304681046030468 บ้านแห่เจริญวิทย์ยอดแกงนามนนามน--515110211181131719151536------------------------63888ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030010304691046030469 หนองโพนสูงยอดแกงนามนนามน--3171102416181116191346------------------------44867ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030012304841046030484 หัวงัววิทยาคมสงเปลือยนามนนามน--21811025110141619151396------------------------49867ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030013304851046030485 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
สงเปลือยนามนนามน-------------------------------------------------3เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030014304861046030486 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
สงเปลือยนามนนามน--------113111------53------------------------5323เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030016304791046030479 ยิ่งสันต์วิทยาหนองบัวนามนนามน--101131232191111141111121141816------------------------10481311ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030017304801046030480 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
หนองบัวนามนนามน----9191918161131141121626------------------------7171010เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030018304811046030481 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองบัวนามนนามน------------51617131214------------------------21458เรียนรวมบางชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030019304781046030478 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงหลักเหลี่ยมนามนนามน--217192711111114114151526------------------------61887ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030023302501046030250 บ้านหนองโง้งกุดค้าวกุฉินารายณ์--71611321019113113171151676------------------------808108ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030025302311046030231 บ้านวังมนกุดหว้ากุฉินารายณ์--71811524141911318171456------------------------60887ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030026302321046030232 บ้านขุมขี้ยางกุดหว้ากุฉินารายณ์--514192611511011119171586------------------------67887ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030027302331046030233 บ้านห้วยแดงกุดหว้ากุฉินารายณ์--------111171111161121191866------------------------8661410ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030028302341046030234 บ้านโคกโก่งกุดหว้ากุฉินารายณ์----1111312111112111106------------------------11724ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030029302351046030235 นาไคร้ประชาสรรค์กุดหว้ากุฉินารายณ์--11--112111515111--145------------------------15635ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030031302391046030239 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์จุมจังกุฉินารายณ์--151111262131711516161211686------------------------9481210ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030032302411046030241 บ้านนาเหนือจุมจังกุฉินารายณ์--11151162815115114112151596------------------------75899ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030039302551046030255 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์นาโกกุฉินารายณ์--111511621015110114111171576------------------------738911ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030040302561046030256 โคกหวายราษฎร์สามัคคีนาโกกุฉินารายณ์--91111202101131121131111121716------------------------9181111ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030041302451046030245 บ้านคำอีหงษ์นาขามกุฉินารายณ์--121131252616112115118171646------------------------898119ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030044302431046030243 บ้านสุขเจริญนาขามกุฉินารายณ์--9191182151161161101101101776------------------------9581211ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030046302221046030222 บ้านโนนสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น
บัวขาวกุฉินารายณ์----------------212142------------------------4222เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030048302181046030218 บ้านกกตาลบัวขาวกุฉินารายณ์--10151152711418191141111636------------------------788107ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030050302201046030220 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)บัวขาวกุฉินารายณ์--1110111281916141151111536------------------------64889ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030051302211046030221 บ้านดอนอุมรัวบัวขาวกุฉินารายณ์--121181302101131151141161181866------------------------11681513ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030055302241046030224 บ้านดงมันสมสะอาดกุฉินารายณ์--4161102818121612161326------------------------42854ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030056302401046030240 หนองบัวทองวิทยาเสริมสมสะอาดกุฉินารายณ์--113142517171217141326------------------------36854ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030059302631046030263 บ้านบึงทองสามขากุฉินารายณ์----------2111113141115------------------------11526ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030061302651046030265 บ้านแก้งเดื่อสามขากุฉินารายณ์--------11--11--111144------------------------4414ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030063302281046030228 บ้านห้วยม่วงหนองห้างกุฉินารายณ์--81511321114191617171446------------------------57875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030064302291046030229 หนองสระพังวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
หนองห้างกุฉินารายณ์-------------------------------------------------5เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030065302261046030226 หนองห้างฉวีวิทย์หนองห้างกุฉินารายณ์--111611721011217111191121616------------------------7881011ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030067302591046030259 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์--111611721215151811111215361014171213----------------9111812ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030068302601046030260 มะนาววิทยาเสริมเหล่าใหญ่กุฉินารายณ์--1014114212113112116191141766------------------------9081112ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030069302521046030252 บ้านกุดฝั่งแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์--3171102415171418111296------------------------39855เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030070302531046030253 บ้านจอมทองเหล่าใหญ่กุฉินารายณ์----414141--31312141165------------------------20635ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030072302581046030258 ดงเหนือประชาสรรค์เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์--12131152101811018181111556------------------------70899ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030076302691046030269 บ้านหนองเม็กเหล่าไฮงามกุฉินารายณ์--2111327121712131121336------------------------36858ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030077302701046030270 บ้านโนนยางเหล่าไฮงามกุฉินารายณ์--61131192121131141141231151916------------------------1108147ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030081303391046030339 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กุดสิมคุ้มใหม่เขาวงเมิงเขาวง--41711123181101617161406111161121393----------------9011812เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030082303401046030340 บ้านโนนสำราญกุดสิมคุ้มใหม่เขาวงเมิงเขาวง-------------------------------------------------1ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030084303441046030344 บ้านดงหมูคุ้มเก่าเขาวงเมิงเขาวง--11141152111151131211171191966------------------------11181411ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030085303451046030345 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาคุ้มเก่าเขาวงเมิงเขาวง--------6112161101121151616------------------------616108ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030087303431046030343 บ้านนาวีสงเปลือยเขาวงเมิงเขาวง--1311112425181101171171161736------------------------9781216ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030089303491046030349 บ้านส้มป่อยสระพังทองเขาวงเมิงเขาวง--1219121210191131121111211766717161203----------------117111118ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030090303501046030350 บ้านกุดกอกสระพังทองเขาวงเมิงเขาวง-------------------------------------------------1ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030091303511046030351 โคกมะลิวิทยาสระพังทองเขาวงเมิงเขาวง--7191162711111113111181516------------------------678811ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030092303521046030352 บ้านหนองผือหนองผือเขาวงเมิงเขาวง--2161821019141715171426818181243----------------741179ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030093303531046030353 บ้านโพธิ์ไทรหนองผือเขาวงเมิงเขาวง--213152913117161171151676------------------------72897ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030094303541046030354 บ้านโพนนาดีหนองผือเขาวงเมิงเขาวง--2181102271611111811512511026------------------------11281412ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030097304121046030412 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)ดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง--511011526161119110181406------------------------55879ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030099303881046030388 ทุ่งคลองวิทยาทุ่งคลองคำม่วงแพรวาคำม่วง--5171122617171715171396713131133----------------6411614ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030100303891046030389 บ้านเก่าเดื่อทุ่งคลองคำม่วงแพรวาคำม่วง--8181162618161717151396------------------------55879ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030101303901046030390 โป่งนกเปล้าทุ่งคลองคำม่วงแพรวาคำม่วง----3131215151713151276------------------------30745ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030105304031046030403 นาทันวิทยานาทันคำม่วงแพรวาคำม่วง--1317120281211131131131121806819131203----------------120111118ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030106304041046030404 บ้านหนองสระพังนาทันคำม่วงแพรวาคำม่วง--61121182111911611711412169671111151333----------------120111113ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030110304091046030409 สะพานหินวิทยาคมนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง--411152212121313161186------------------------23836ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030111304101046030410 บ้านโนนศรีสวัสดิ์นาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง--312152614131414161276------------------------32845ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030112303921046030392 คำเมยราษฎร์พัฒนานาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง--511011524151716113151406------------------------558713ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030113304001046030400 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง--7151122417161619191416------------------------53876ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030114303991046030399 ชุมชนหนองยางวิทยาคมเนินยางคำม่วงแพรวาคำม่วง--916115214113110114171111696------------------------848118ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030115303961046030396 บ้านหนองม่วงเนินยางคำม่วงแพรวาคำม่วง--161812421711011418114191726------------------------9681217ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030116303971046030397 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาเนินยางคำม่วงแพรวาคำม่วง----8181112151612131196------------------------27747ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030117303981046030398 สูงเนินวิทยาคมเนินยางคำม่วงแพรวาคำม่วง----12112181131211171121171886------------------------10071411ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030118303951046030395 บ้านใหม่ชัยมงคลโพนคำม่วงแพรวาคำม่วง--412162717151613141326------------------------38858ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030120303941046030394 หนองซองแมวผดุงวิทย์โพนคำม่วงแพรวาคำม่วง--7112119251411116161151476------------------------66888ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030121303301046030330 แซงบาดาลบ้านบากวิทยาแซงบาดาลสมเด็จ--1319122211191101101141171716------------------------938128ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030123303321046030332 คำเม็กวิทยาแซงบาดาลสมเด็จ--1219121291181261121201131986------------------------11981510ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030124303331046030333 บ้านเหล่าภูพานวิทยาแซงบาดาลสมเด็จ--8171152619141517181396------------------------54878ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030125303341046030334 โพธิ์คำประชาสรรค์แซงบาดาลสมเด็จ--6114120210114110110161131636------------------------8381012ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030126303351046030335 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง
#เรียนรวมทุกชั้น
แซงบาดาลสมเด็จ--114152215121--91--184------------------------23642เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030127303361046030336 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะแซงบาดาลสมเด็จ--51711229121613112161386------------------------508610ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030128303371046030337 บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)
#เรียนรวมทุกชั้น
แซงบาดาลสมเด็จ--81911725111814111151346------------------------51863เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030130303231046030323 บ้านแก้งกะอามผาเสวยสมเด็จ--13116129211171211111141191836------------------------11281412ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030131303241046030324 บ้านขมิ้นผาเสวยสมเด็จ--117182711117112117141586------------------------668811ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030132303271046030327 หนองบัววิทยาสรรพ์ผาเสวยสมเด็จ--71711425161519191111456------------------------59879ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030133303291046030329 บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
#เรียนรวมทุกชั้น
ผาเสวยสมเด็จ----14114110121816111141416------------------------55782เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030134303211046030321 มหาไชยโคกกว้างวิทยามหาไชยสมเด็จ--8116124217120110112121191896------------------------11381415ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030135303251046030325 หนองสนมราษฎร์อำนวยมหาไชยสมเด็จ--61511124110151516181386------------------------498611ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030136303261046030326 บ้านคำหม่วยมหาไชยสมเด็จ--413172515131315151266------------------------33848ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030137303281046030328 ดงบังนาแก้ววิทยามหาไชยสมเด็จ--51911422191711219161456------------------------59875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030139303001046030300 บ้านสร้างแสนลำห้วยหลัวสมเด็จ--121101222111101171131151121786------------------------10081317ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030140303011046030301 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยาลำห้วยหลัวสมเด็จ--21719210115112111171101656------------------------748910ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030141303041046030304 บ้านหนองป่าอ้อยลำห้วยหลัวสมเด็จ--11--11----11313131104------------------------11524ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030143303031046030303 บ้านโนนสะอาดศรีสมเด็จสมเด็จ--5171122415171713141306------------------------42858ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030144303071046030307 บ้านคำกุงหนองอิดุมศรีสมเด็จสมเด็จ--4121626171911018191496------------------------558712ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030146302981046030298 หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล)สมเด็จสมเด็จ--12116128251191201171131101846------------------------11281410ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030148303021046030302 หนองกุงสมเด็จสมเด็จสมเด็จ--5181132515131511161256------------------------38858ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030151303141046030314 บ้านสร้างแก้วหนองแวงสมเด็จ--619115281411217111191516------------------------66887ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030153303161046030316 โคกกลางสมเด็จหนองแวงสมเด็จ--211011228191419113181516------------------------63886ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030154303171046030317 คำไผ่ประชาสามัคคีหนองแวงสมเด็จ--41711126121816151--275------------------------38756ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030155303181046030318 หนองขามวิทยาหนองแวงสมเด็จ--3141725161815161--305------------------------37755ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030156303191046030319 บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)หนองแวงสมเด็จ----11112111--516131175------------------------18633ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030158303111046030311 บ้านหนองไผ่หมูม่นสมเด็จ--113142317141716171346------------------------38854ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030159303091046030309 บ้านนาทันหมูม่นสมเด็จ--5161112316131315171276------------------------38855ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030160303101046030310 บ้านดงแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
หมูม่นสมเด็จ----------------11--11------------------------1112เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030162303061046030306 แก่งพฤๅชัยวิทยาหมูม่นสมเด็จ--1311713021311111219111161626------------------------928128ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030163303081046030308 บ้านบึงโคกสะอาดหมูม่นสมเด็จ--7161132618181813131366------------------------49866ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030165304951046030495 คำหมุนผดุงเวทย์คำบงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--1314117212141121121191181776------------------------9481214ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030166304961046030496 บ้านหนองมะงงคำบงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--11415214191141131291141936------------------------9881212ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030167304971046030497 บ้านคำม่วงคำบงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--511011526113110161111101566------------------------71899ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030168304981046030498 บ้านปลาขาวคำบงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--117182611181517171346------------------------42856ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030169304901046030490 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ไค้นุ่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--------4111--413131155------------------------15532เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030172304881046030488 อุปรีศรีวิทยาไค้นุ่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง----------6141419161295------------------------29566ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030173304891046030489 บ้านผึ้งไค้นุ่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง----10110171811117116171566------------------------66796ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030174305031046030503 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--717114281121519112181546417121133----------------8111719ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030176304921046030492 บ้านหนองแสงนิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--------111101151131171151816------------------------8161410ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030178304991046030499 บ้านห้วยฝานิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--61411026111121151131111586------------------------68899ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030179305011046030501 บ้านหนองขอนแก่นหนองอีบุตรห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--4111521131--511141145------------------------19734ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030183305061046030506 บ้านวังเวียงนาคูนาคูเสรีไทนาคู--219111211111110131111111576------------------------688911ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030185305171046030517 นาสีนวลวิทยานาคูนาคูเสรีไทนาคู--51--51--2171519171305------------------------35665ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030186305191046030519 สามเพื่อนพัฒนาโนนนาจานนาคูเสรีไทนาคู----71715141517161101376------------------------447610ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030187305201046030520 บ้านจานโนนนาจานนาคูเสรีไทนาคู--11191202417181718181426------------------------628810ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030189305231046030523 บ้านหนองห้างโนนนาจานนาคูเสรีไทนาคู--413172111121114141136------------------------20833ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030190305261046030526 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)โนนนาจานนาคูเสรีไทนาคู--211132314151315181286------------------------31846ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030192305141046030514 หินลาดนารายณ์สารบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู--131161292911511512114131586------------------------878119ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030193305151046030515 บ้านบ่อแก้วบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู--81101182811119112181141626------------------------8081015ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030195305181046030518 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารภูแล่นช้างนาคูเสรีไทนาคู--31711024131517161212761118181273----------------6411611ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030196305251046030525 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูแล่นช้างนาคูเสรีไทนาคู--------117131113111166------------------------16633เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030197305241046030524 บ้านน้ำปุ้นภูแล่นช้างนาคูเสรีไทนาคู--5171122811719111171101626------------------------74898ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030198305221046030522 บ้านโนนศาลาภูแล่นช้างนาคูเสรีไทนาคู--101101202111411215191101516------------------------71894ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030199305111046030511 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
สายนาวังนาคูเสรีไทนาคู----------3111213131125------------------------12526เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030200305071046030507 บ้านนากระเดาสายนาวังนาคูเสรีไทนาคู--2113115210111110114161221736------------------------8881112ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030201305081046030508 บ้านกุดตาใกล้สายนาวังนาคูเสรีไทนาคู--------316151613131266------------------------26646ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030202305091046030509 บ้านนากุดสิมสายนาวังนาคูเสรีไทนาคู--41611025141615181111396------------------------498610ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030203305101046030510 บ้านหนองขามป้อมสายนาวังนาคูเสรีไทนาคู----3131----31--112163------------------------9425ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Version.2022.1.KAOPUNHOT