สพป.กาฬสินธุ์.๓. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
46030003304731046030473 คำยิ่งหมีมณีเวทย์4นามนนามนนามน--81811627181815161121466------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030004304741046030474 สามัคคีวิทยาคม5นามนนามนนามน--8110118212110115110161111646------------------------82810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030005304751046030475 เย็นสยามวิทยา14นามนนามนนามน--7115122281101811018181526------------------------7489-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030009304681046030468 บ้านแห่เจริญวิทย์3ยอดแกงนามนนามน--515110211181131719151536------------------------6388-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030010304691046030469 หนองโพนสูง5ยอดแกงนามนนามน--3171102416181116191346------------------------4486-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030012304841046030484 หัวงัววิทยาคม4สงเปลือยนามนนามน--21811025110141619151396------------------------4986-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030013304851046030485 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
8สงเปลือยนามนนามน--------------------------------------------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030014304861046030486 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
6สงเปลือยนามนนามน--------113111------53------------------------532-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030016304791046030479 ยิ่งสันต์วิทยา1หนองบัวนามนนามน--101131232191111141111121141816------------------------104813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030017304801046030480 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
7หนองบัวนามนนามน----9191918161131141121626------------------------71710-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030018304811046030481 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
2หนองบัวนามนนามน------------51617131214------------------------2145-เรียนรวมบางชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030019304781046030478 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง3หลักเหลี่ยมนามนนามน--217192711111114114151526------------------------6188-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030023302501046030250 บ้านหนองโง้ง5กุดค้าวกุฉินารายณ์--71611321019113113171151676------------------------80810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030025302311046030231 บ้านวังมน3กุดหว้ากุฉินารายณ์--71811524141911318171456------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030026302321046030232 บ้านขุมขี้ยาง12กุดหว้ากุฉินารายณ์--514192611511011119171586------------------------6788-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030027302331046030233 บ้านห้วยแดง10กุดหว้ากุฉินารายณ์--------111171111161121191866------------------------86614-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030028302341046030234 บ้านโคกโก่ง5กุดหว้ากุฉินารายณ์----1111312111112111106------------------------1172-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030029302351046030235 นาไคร้ประชาสรรค์7กุดหว้ากุฉินารายณ์--11--112111515111--145------------------------1563-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030031302391046030239 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์12จุมจังกุฉินารายณ์--151111262131711516161211686------------------------94812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030032302411046030241 บ้านนาเหนือ4จุมจังกุฉินารายณ์--11151162815115114112151596------------------------7589-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030039302551046030255 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์2นาโกกุฉินารายณ์--111511621015110114111171576------------------------7389-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030040302561046030256 โคกหวายราษฎร์สามัคคี5นาโกกุฉินารายณ์--91111202101131121131111121716------------------------91811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030041302451046030245 บ้านคำอีหงษ์12นาขามกุฉินารายณ์--121131252616112115118171646------------------------89811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030044302431046030243 บ้านสุขเจริญ17นาขามกุฉินารายณ์--9191182151161161101101101776------------------------95812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030046302221046030222 บ้านโนนสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น
10บัวขาวกุฉินารายณ์----------------212142------------------------422-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030048302181046030218 บ้านกกตาล4บัวขาวกุฉินารายณ์--10151152711418191141111636------------------------78810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030050302201046030220 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)13บัวขาวกุฉินารายณ์--1110111281916141151111536------------------------6488-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030051302211046030221 บ้านดอนอุมรัว8บัวขาวกุฉินารายณ์--121181302101131151141161181866------------------------116815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030055302241046030224 บ้านดงมัน4สมสะอาดกุฉินารายณ์--4161102818121612161326------------------------4285-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030056302401046030240 หนองบัวทองวิทยาเสริม5สมสะอาดกุฉินารายณ์--113142517171217141326------------------------3685-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030059302631046030263 บ้านบึงทอง9สามขากุฉินารายณ์----------2111113141115------------------------1152-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030061302651046030265 บ้านแก้งเดื่อ8สามขากุฉินารายณ์--------11--11--111144------------------------441-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030063302281046030228 บ้านห้วยม่วง4หนองห้างกุฉินารายณ์--81511321114191617171446------------------------5787-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030064302291046030229 หนองสระพังวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
3หนองห้างกุฉินารายณ์--------------------------------------------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030065302261046030226 หนองห้างฉวีวิทย์1หนองห้างกุฉินารายณ์--111611721011217111191121616------------------------78810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030067302591046030259 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)4เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์--111611721215151811111215361014171213----------------91118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030068302601046030260 มะนาววิทยาเสริม3เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์--1014114212113112116191141766------------------------90811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030069302521046030252 บ้านกุดฝั่งแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
6เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์--3171102415171418111296------------------------3985-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030070302531046030253 บ้านจอมทอง5เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์----414141--31312141165------------------------2063-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030072302581046030258 ดงเหนือประชาสรรค์9เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์--12131152101811018181111556------------------------7089-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030076302691046030269 บ้านหนองเม็ก12เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์--2111327121712131121336------------------------3685-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030077302701046030270 บ้านโนนยาง3เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์--61131192121131141141231151916------------------------110814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030081303391046030339 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
6กุดสิมคุ้มใหม่เขาวงเมิงเขาวง--41711123181101617161406111161121393----------------90118-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030082303401046030340 บ้านโนนสำราญ5กุดสิมคุ้มใหม่เขาวงเมิงเขาวง--------------------------------------------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030084303441046030344 บ้านดงหมู12คุ้มเก่าเขาวงเมิงเขาวง--11141152111151131211171191966------------------------111814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030085303451046030345 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา13คุ้มเก่าเขาวงเมิงเขาวง--------6112161101121151616------------------------61610-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030087303431046030343 บ้านนาวี7สงเปลือยเขาวงเมิงเขาวง--1311112425181101171171161736------------------------97812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030089303491046030349 บ้านส้มป่อย4สระพังทองเขาวงเมิงเขาวง--1219121210191131121111211766717161203----------------1171111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030090303501046030350 บ้านกุดกอก5สระพังทองเขาวงเมิงเขาวง--------------------------------------------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030091303511046030351 โคกมะลิวิทยา1สระพังทองเขาวงเมิงเขาวง--7191162711111113111181516------------------------6788-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030092303521046030352 บ้านหนองผือ7หนองผือเขาวงเมิงเขาวง--2161821019141715171426818181243----------------74117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030093303531046030353 บ้านโพธิ์ไทร2หนองผือเขาวงเมิงเขาวง--213152913117161171151676------------------------7289-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030094303541046030354 บ้านโพนนาดี10หนองผือเขาวงเมิงเขาวง--2181102271611111811512511026------------------------112814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030097304121046030412 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)3ดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง--511011526161119110181406------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030099303881046030388 ทุ่งคลองวิทยา1ทุ่งคลองคำม่วงแพรวาคำม่วง--5171122617171715171396713131133----------------64116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030100303891046030389 บ้านเก่าเดื่อ6ทุ่งคลองคำม่วงแพรวาคำม่วง--8181162618161717151396------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030101303901046030390 โป่งนกเปล้า2ทุ่งคลองคำม่วงแพรวาคำม่วง----3131215151713151276------------------------3074-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030105304031046030403 นาทันวิทยา1นาทันคำม่วงแพรวาคำม่วง--1317120281211131131131121806819131203----------------1201111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030106304041046030404 บ้านหนองสระพัง2นาทันคำม่วงแพรวาคำม่วง--61121182111911611711412169671111151333----------------1201111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030110304091046030409 สะพานหินวิทยาคม3นาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง--411152212121313161186------------------------2383-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030111304101046030410 บ้านโนนศรีสวัสดิ์7นาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง--312152614131414161276------------------------3284-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030112303921046030392 คำเมยราษฎร์พัฒนา5นาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง--511011524151716113151406------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030113304001046030400 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง8นาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง--7151122417161619191416------------------------5387-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030114303991046030399 ชุมชนหนองยางวิทยาคม1เนินยางคำม่วงแพรวาคำม่วง--916115214113110114171111696------------------------84811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030115303961046030396 บ้านหนองม่วง9เนินยางคำม่วงแพรวาคำม่วง--161812421711011418114191726------------------------96812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030116303971046030397 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา6เนินยางคำม่วงแพรวาคำม่วง----8181112151612131196------------------------2774-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030117303981046030398 สูงเนินวิทยาคม10เนินยางคำม่วงแพรวาคำม่วง----12112181131211171121171886------------------------100714-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030118303951046030395 บ้านใหม่ชัยมงคล8โพนคำม่วงแพรวาคำม่วง--412162717151613141326------------------------3885-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030120303941046030394 หนองซองแมวผดุงวิทย์9โพนคำม่วงแพรวาคำม่วง--7112119251411116161151476------------------------6688-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030121303301046030330 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา1แซงบาดาลสมเด็จ--1319122211191101101141171716------------------------93812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030123303321046030332 คำเม็กวิทยา7แซงบาดาลสมเด็จ--1219121291181261121201131986------------------------119815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030124303331046030333 บ้านเหล่าภูพานวิทยา4แซงบาดาลสมเด็จ--8171152619141517181396------------------------5487-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030125303341046030334 โพธิ์คำประชาสรรค์9แซงบาดาลสมเด็จ--6114120210114110110161131636------------------------83810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030126303351046030335 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง
#เรียนรวมทุกชั้น
3แซงบาดาลสมเด็จ--114152215121--91--184------------------------2364-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030127303361046030336 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ5แซงบาดาลสมเด็จ--51711229121613112161386------------------------5086-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030128303371046030337 บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)
#เรียนรวมทุกชั้น
10แซงบาดาลสมเด็จ--81911725111814111151346------------------------5186-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030130303231046030323 บ้านแก้งกะอาม10ผาเสวยสมเด็จ--13116129211171211111141191836------------------------112814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030131303241046030324 บ้านขมิ้น8ผาเสวยสมเด็จ--117182711117112117141586------------------------6688-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030132303271046030327 หนองบัววิทยาสรรพ์1ผาเสวยสมเด็จ--71711425161519191111456------------------------5987-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030133303291046030329 บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
#เรียนรวมทุกชั้น
7ผาเสวยสมเด็จ----14114110121816111141416------------------------5578-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030134303211046030321 มหาไชยโคกกว้างวิทยา10มหาไชยสมเด็จ--8116124217120110112121191896------------------------113814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030135303251046030325 หนองสนมราษฎร์อำนวย4มหาไชยสมเด็จ--61511124110151516181386------------------------4986-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030136303261046030326 บ้านคำหม่วย5มหาไชยสมเด็จ--413172515131315151266------------------------3384-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030137303281046030328 ดงบังนาแก้ววิทยา6มหาไชยสมเด็จ--51911422191711219161456------------------------5987-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030139303001046030300 บ้านสร้างแสน9ลำห้วยหลัวสมเด็จ--121101222111101171131151121786------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030140303011046030301 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา4ลำห้วยหลัวสมเด็จ--21719210115112111171101656------------------------7489-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030141303041046030304 บ้านหนองป่าอ้อย1ลำห้วยหลัวสมเด็จ--11--11----11313131104------------------------1152-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030143303031046030303 บ้านโนนสะอาด3ศรีสมเด็จสมเด็จ--5171122415171713141306------------------------4285-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030144303071046030307 บ้านคำกุงหนองอิดุม6ศรีสมเด็จสมเด็จ--4121626171911018191496------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030146302981046030298 หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล)1สมเด็จสมเด็จ--12116128251191201171131101846------------------------112814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030148303021046030302 หนองกุงสมเด็จ8สมเด็จสมเด็จ--5181132515131511161256------------------------3885-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030151303141046030314 บ้านสร้างแก้ว13หนองแวงสมเด็จ--619115281411217111191516------------------------6688-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030153303161046030316 โคกกลางสมเด็จ4หนองแวงสมเด็จ--211011228191419113181516------------------------6388-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030154303171046030317 คำไผ่ประชาสามัคคี6หนองแวงสมเด็จ--41711126121816151--275------------------------3875-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030155303181046030318 หนองขามวิทยา2หนองแวงสมเด็จ--3141725161815161--305------------------------3775-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030156303191046030319 บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)11หนองแวงสมเด็จ----11112111--516131175------------------------1863-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030158303111046030311 บ้านหนองไผ่5หมูม่นสมเด็จ--113142317141716171346------------------------3885-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030159303091046030309 บ้านนาทัน4หมูม่นสมเด็จ--5161112316131315171276------------------------3885-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030160303101046030310 บ้านดงแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
8หมูม่นสมเด็จ----------------11--11------------------------111-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030162303061046030306 แก่งพฤๅชัยวิทยา7หมูม่นสมเด็จ--1311713021311111219111161626------------------------92812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030163303081046030308 บ้านบึงโคกสะอาด6หมูม่นสมเด็จ--7161132618181813131366------------------------4986-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030165304951046030495 คำหมุนผดุงเวทย์2คำบงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--1314117212141121121191181776------------------------94812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030166304961046030496 บ้านหนองมะงง4คำบงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--11415214191141131291141936------------------------98812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030167304971046030497 บ้านคำม่วง5คำบงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--511011526113110161111101566------------------------7189-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030168304981046030498 บ้านปลาขาว6คำบงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--117182611181517171346------------------------4285-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030169304901046030490 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
6ไค้นุ่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--------4111--413131155------------------------1553-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030172304881046030488 อุปรีศรีวิทยา3ไค้นุ่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง----------6141419161295------------------------2956-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030173304891046030489 บ้านผึ้ง4ไค้นุ่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง----10110171811117116171566------------------------6679-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030174305031046030503 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 65นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--717114281121519112181546417121133----------------81117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030176304921046030492 บ้านหนองแสง14นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--------111101151131171151816------------------------81614-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030178304991046030499 บ้านห้วยฝา13นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--61411026111121151131111586------------------------6889-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030179305011046030501 บ้านหนองขอนแก่น8หนองอีบุตรห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--4111521131--511141145------------------------1973-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030183305061046030506 บ้านวังเวียง6นาคูนาคูเสรีไทนาคู--219111211111110131111111576------------------------6889-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030185305171046030517 นาสีนวลวิทยา3นาคูนาคูเสรีไทนาคู--51--51--2171519171305------------------------3566-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030186305191046030519 สามเพื่อนพัฒนา7โนนนาจานนาคูเสรีไทนาคู----71715141517161101376------------------------4476-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030187305201046030520 บ้านจาน9โนนนาจานนาคูเสรีไทนาคู--11191202417181718181426------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030189305231046030523 บ้านหนองห้าง4โนนนาจานนาคูเสรีไทนาคู--413172111121114141136------------------------2083-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030190305261046030526 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)2โนนนาจานนาคูเสรีไทนาคู--211132314151315181286------------------------3184-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030192305141046030514 หินลาดนารายณ์สาร8บ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู--131161292911511512114131586------------------------87811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030193305151046030515 บ้านบ่อแก้ว1บ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู--81101182811119112181141626------------------------80810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030195305181046030518 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร2ภูแล่นช้างนาคูเสรีไทนาคู--31711024131517161212761118181273----------------64116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030196305251046030525 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
8ภูแล่นช้างนาคูเสรีไทนาคู--------117131113111166------------------------1663-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030197305241046030524 บ้านน้ำปุ้น4ภูแล่นช้างนาคูเสรีไทนาคู--5171122811719111171101626------------------------7489-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030198305221046030522 บ้านโนนศาลา3ภูแล่นช้างนาคูเสรีไทนาคู--101101202111411215191101516------------------------7189-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030199305111046030511 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
1สายนาวังนาคูเสรีไทนาคู----------3111213131125------------------------1252-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030200305071046030507 บ้านนากระเดา5สายนาวังนาคูเสรีไทนาคู--2113115210111110114161221736------------------------88811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030201305081046030508 บ้านกุดตาใกล้7สายนาวังนาคูเสรีไทนาคู--------316151613131266------------------------2664-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030202305091046030509 บ้านนากุดสิม8สายนาวังนาคูเสรีไทนาคู--41611025141615181111396------------------------4986-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030203305101046030510 บ้านหนองขามป้อม2สายนาวังนาคูเสรีไทนาคู----3131----31--112163------------------------942-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Version.2024.1.KAOPUNHOT