สพป.กาฬสินธุ์.๓. ประกาศเลิกสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทางหมายเหตุ
46030180305021046030502 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3#เลิกสถานศึกษา 29 เมษายน 256655หนองอีบุตรห้วยผึ้ง46240xxเมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603050216.60744675103.885497729 เมษายน 25665