สพป.กาฬสินธุ์.๓. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
46030003304731046030473 คำยิ่งหมีมณีเวทย์4นามนนามนนามน--61611228191816161111486------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030004304741046030474 สามัคคีวิทยาคม5นามนนามนนามน--818116212110115110161121656------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030005304751046030475 เย็นสยามวิทยา14นามนนามนนามน--7115122281111811019171536------------------------7589-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030009304681046030468 บ้านแห่เจริญวิทย์3ยอดแกงนามนนามน--515110211181131719151536------------------------6388-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030010304691046030469 หนองโพนสูง5ยอดแกงนามนนามน--217192316181--6191325------------------------4176-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030012304841046030484 หัวงัววิทยาคม4สงเปลือยนามนนามน--21911124110141619151386------------------------4986-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030013304851046030485 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
8สงเปลือยนามนนามน--------------------------------------------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030014304861046030486 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
6สงเปลือยนามนนามน--------113111------53------------------------532-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030016304791046030479 ยิ่งสันต์วิทยา1หนองบัวนามนนามน--91131222181111141111121141806------------------------102813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030017304801046030480 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
7หนองบัวนามนนามน----9191818161131141121616------------------------70710-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030018304811046030481 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
2หนองบัวนามนนามน------------51617131214------------------------2145-เรียนรวมบางชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030019304781046030478 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง3หลักเหลี่ยมนามนนามน--117182711011114114151516------------------------5987-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030023302501046030250 บ้านหนองโง้ง5กุดค้าวกุฉินารายณ์--71611321018113113171151666------------------------79810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030025302311046030231 บ้านวังมน3กุดหว้ากุฉินารายณ์--91811724141911318171456------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030026302321046030232 บ้านขุมขี้ยาง12กุดหว้ากุฉินารายณ์--6141102611511011018161556------------------------6588-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030027302331046030233 บ้านห้วยแดง10กุดหว้ากุฉินารายณ์--------111171111161111191856------------------------85614-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030028302341046030234 บ้านโคกโก่ง5กุดหว้ากุฉินารายณ์----1111312111--21--84------------------------952-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030029302351046030235 นาไคร้ประชาสรรค์7กุดหว้ากุฉินารายณ์--11--111111416111--135------------------------1462-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030031302391046030239 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์12จุมจังกุฉินารายณ์--151111262131711216161221666------------------------92812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030032302411046030241 บ้านนาเหนือ4จุมจังกุฉินารายณ์--11151162815115114112151596------------------------7589-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030039302551046030255 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์2นาโกกุฉินารายณ์--101611621015110114111171576------------------------7389-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030040302561046030256 โคกหวายราษฎร์สามัคคี5นาโกกุฉินารายณ์--8111119291111121131121121696------------------------88811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030041302451046030245 บ้านคำอีหงษ์12นาขามกุฉินารายณ์--121131252616112115118171646------------------------89811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030044302431046030243 บ้านสุขเจริญ17นาขามกุฉินารายณ์--9191182151161141111101101766------------------------94812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030046302221046030222 บ้านโนนสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น
10บัวขาวกุฉินารายณ์----------------212142------------------------422-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030048302181046030218 บ้านกกตาล4บัวขาวกุฉินารายณ์--10151152711518191141111646------------------------79810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030050302201046030220 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)13บัวขาวกุฉินารายณ์--1191102711017151151121566------------------------6688-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030051302211046030221 บ้านดอนอุมรัว8บัวขาวกุฉินารายณ์--121181302101131151131161181856------------------------115814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030055302241046030224 บ้านดงมัน4สมสะอาดกุฉินารายณ์--41611021017121612161336------------------------4385-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030056302401046030240 หนองบัวทองวิทยาเสริม5สมสะอาดกุฉินารายณ์--113142517171217141326------------------------3685-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030059302631046030263 บ้านบึงทอง9สามขากุฉินารายณ์----------2111113141115------------------------1152-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030061302651046030265 บ้านแก้งเดื่อ8สามขากุฉินารายณ์--------11--11--211154------------------------541-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030063302281046030228 บ้านห้วยม่วง4หนองห้างกุฉินารายณ์--8151132914191617171426------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030064302291046030229 หนองสระพังวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
3หนองห้างกุฉินารายณ์--------------------------------------------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030065302261046030226 หนองห้างฉวีวิทย์1หนองห้างกุฉินารายณ์--111611721011217111191121616------------------------78810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030067302591046030259 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)4เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์--11161172121515181121111536914171203----------------90118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030068302601046030260 มะนาววิทยาเสริม3เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์--1014114212113112116191141766------------------------90811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030069302521046030252 บ้านกุดฝั่งแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
6เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์--217192415161419111296------------------------3885-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030070302531046030253 บ้านจอมทอง5เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์----414141--31312141165------------------------2063-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030072302581046030258 ดงเหนือประชาสรรค์9เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์--12131152101911019191111586------------------------7389-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030076302691046030269 บ้านหนองเม็ก12เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์--2111327121812131121346------------------------3785-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030077302701046030270 บ้านโนนยาง3เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์--61141202121131141141221151906------------------------110814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030081303391046030339 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
6กุดสิมคุ้มใหม่เขาวงเมิงเขาวง--4181122218191617161386101151121373----------------87118-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030082303401046030340 บ้านโนนสำราญ5กุดสิมคุ้มใหม่เขาวงเมิงเขาวง--------------------------------------------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030084303441046030344 บ้านดงหมู12คุ้มเก่าเขาวงเมิงเขาวง--11141152111161131211171191976------------------------112814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030085303451046030345 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา13คุ้มเก่าเขาวงเมิงเขาวง--------6112161111121151626------------------------62610-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030087303431046030343 บ้านนาวี7สงเปลือยเขาวงเมิงเขาวง--1311112425181101171181161746------------------------98812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030089303491046030349 บ้านส้มป่อย4สระพังทองเขาวงเมิงเขาวง--1318121210191131131111211776718161213----------------1191111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030090303501046030350 บ้านกุดกอก5สระพังทองเขาวงเมิงเขาวง--------------------------------------------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030091303511046030351 โคกมะลิวิทยา1สระพังทองเขาวงเมิงเขาวง--61911527111111131101101526------------------------6788-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030092303521046030352 บ้านหนองผือ7หนองผือเขาวงเมิงเขาวง--3161921019141715171426818171233----------------74117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030093303531046030353 บ้านโพธิ์ไทร2หนองผือเขาวงเมิงเขาวง--213152913117161171161686------------------------7389-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030094303541046030354 บ้านโพนนาดี10หนองผือเขาวงเมิงเขาวง--418112227161111171151231996------------------------111814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030097304121046030412 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)3ดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง--511011526161119110181406------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030099303881046030388 ทุ่งคลองวิทยา1ทุ่งคลองคำม่วงแพรวาคำม่วง--4181122717161714171386813131143----------------64116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030100303891046030389 บ้านเก่าเดื่อ6ทุ่งคลองคำม่วงแพรวาคำม่วง--7181152618151717151386------------------------5387-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030101303901046030390 โป่งนกเปล้า2ทุ่งคลองคำม่วงแพรวาคำม่วง----3131215151713151276------------------------3074-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030106304041046030404 บ้านหนองสระพัง2นาทันคำม่วงแพรวาคำม่วง--61121182111911611711412169681101151333----------------1201111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030110304091046030409 สะพานหินวิทยาคม3นาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง--512172212131313161196------------------------2683-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030111304101046030410 บ้านโนนศรีสวัสดิ์7นาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง--312152614131415161286------------------------3384-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030112303921046030392 คำเมยราษฎร์พัฒนา5นาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง--511011524151716113151406------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030113304001046030400 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง8นาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง--8141122617161619191436------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030114303991046030399 ชุมชนหนองยางวิทยาคม1เนินยางคำม่วงแพรวาคำม่วง--916115214112110114171111686------------------------83810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030115303961046030396 บ้านหนองม่วง9เนินยางคำม่วงแพรวาคำม่วง--16181242161911418113191696------------------------93812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030116303971046030397 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา6เนินยางคำม่วงแพรวาคำม่วง----8181112151612131196------------------------2774-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030117303981046030398 สูงเนินวิทยาคม10เนินยางคำม่วงแพรวาคำม่วง----11111181151201161141161896------------------------100714-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030118303951046030395 บ้านใหม่ชัยมงคล8โพนคำม่วงแพรวาคำม่วง--412162717151613141326------------------------3885-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030120303941046030394 หนองซองแมวผดุงวิทย์9โพนคำม่วงแพรวาคำม่วง--7113120251511116161151486------------------------6889-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030121303301046030330 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา1แซงบาดาลสมเด็จ--1219121211191101101141171716------------------------92812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030123303321046030332 คำเม็กวิทยา7แซงบาดาลสมเด็จ--1219121291191251121201141996------------------------120815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030124303331046030333 บ้านเหล่าภูพานวิทยา4แซงบาดาลสมเด็จ--8171152619141517181396------------------------5487-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030125303341046030334 โพธิ์คำประชาสรรค์9แซงบาดาลสมเด็จ--6115121210114110110161131636------------------------84811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030126303351046030335 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง
#เรียนรวมทุกชั้น
3แซงบาดาลสมเด็จ--114152215131--91--194------------------------2464-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030127303361046030336 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ5แซงบาดาลสมเด็จ--51711229121713112161396------------------------5186-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030128303371046030337 บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)
#เรียนรวมทุกชั้น
10แซงบาดาลสมเด็จ--81911725111914111151356------------------------5287-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030130303231046030323 บ้านแก้งกะอาม10ผาเสวยสมเด็จ--13116129211171211111141191836------------------------112814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030131303241046030324 บ้านขมิ้น8ผาเสวยสมเด็จ--1191102711116113118141596------------------------6989-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030132303271046030327 หนองบัววิทยาสรรพ์1ผาเสวยสมเด็จ--71811525151518191111436------------------------5887-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030133303291046030329 บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
#เรียนรวมทุกชั้น
7ผาเสวยสมเด็จ----14114110121816111131406------------------------5478-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030134303211046030321 มหาไชยโคกกว้างวิทยา10มหาไชยสมเด็จ--8116124217119111112121181886------------------------112814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030135303251046030325 หนองสนมราษฎร์อำนวย4มหาไชยสมเด็จ--71511224110151516191396------------------------5186-