สพป.กาฬสินธุ์.๓. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
46030001304711046030471 นามนราษฎร์สงเคราะห์3นามนนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603047116.57376163103.7921655
46030002304721046030472 บ้านโนนเที่ยง2นามนนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603047216.570025103.7677217
46030007304661046030466 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์11ยอดแกงนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603046616.60558211103.72598
46030008304671046030467 หนองหญ้าปล้อง6ยอดแกงนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603046716.6597679103.7564425
46030011304831046030483 สงเปลือยวิทยายน9สงเปลือยนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603048316.60529803103.8262113
46030015304821046030482 หนองบัวใน4หนองบัวนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603048216.5540597103.8715267
46030022302491046030249 กุดค้าวเทพพิทยา4กุดค้าวกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603024916.5091307104.009111
46030024302301046030230 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์13กุดหว้ากุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603023016.51798442104.1229966
46030034302381046030238 หนองจระเข้เรืองศิลป์15จุมจังกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603023816.45485487104.1096456
46030035302511046030251 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์9แจนแลนกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603025116.547405103.9776959
46030036302471046030247 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง3แจนแลนกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603024716.57013653104.0106605
46030038302541046030254 นาโกวิทยาสูง1นาโกกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603025416.59771849104.0579127
46030043302421046030242 นาขามวิทยา3นาขามกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603024216.51795577103.9186893
46030047302231046030223 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 1945บัวขาวกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603022316.49866015104.0535566
46030054302251046030225 สมสะอาดพิทยาสรรพ์1สมสะอาดกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603022516.4516431104.0365637
46030058302621046030262 บ้านคุย6สามขากุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603026216.4582289103.9443099
46030060302641046030264 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง7สามขากุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603026416.4619274103.9915557
46030067302591046030259 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)4เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603025916.5913596103.9852356
46030071302571046030257 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์7เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603025716.61980941104.0069149
46030073302711046030271 บ้านกลาง6เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603027116.437327104.130866
46030074302671046030267 เหล่าไฮงามวิทยาสูง1เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603026716.48581104.144324
46030075302681046030268 บ้านสวนผึ้ง4เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603026816.4417083104.1870984
46030078303471046030347 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง2กุดปลาค้าวเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603034716.7146344104.0924116
46030081303391046030339 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
6กุดสิมคุ้มใหม่เขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603033916.68376064104.034192
46030083303461046030346 กุดสิมวิทยาสาร16คุ้มเก่าเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603034616.692281104.0905789
46030086303421046030342 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม11สงเปลือยเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603034216.6431428104.1326412
46030088303411046030341 หนองแสงถวิลราษฎร์12สงเปลือยเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603034116.6447724104.1164074
46030089303491046030349 บ้านส้มป่อย4สระพังทองเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603034916.7180145104.0481369
46030092303521046030352 บ้านหนองผือ7หนองผือเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603035216.74060537104.0689991
46030095304071046030407 บ้านโพนแพง10ดินจี่คำม่วง46180เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040716.95998479103.7000468
46030096304111046030411 บ้านดินจี่11ดินจี่คำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603041116.9278924103.7281606
46030099303881046030388 ทุ่งคลองวิทยา1ทุ่งคลองคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603038816.9410537103.6410714
46030102303911046030391 บ้านคำพิมูล3ทุ่งคลองคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603039116.92395895103.5970981
46030103304011046030401 บ้านนาไร่เดียว6นาทันคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040116.9954149103.6226134
46030104304021046030402 บ้านโนนค้อ11นาทันคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040216.98511443103.6592287
46030105304031046030403 นาทันวิทยา1นาทันคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040316.9777325103.6444907
46030106304041046030404 บ้านหนองสระพัง2นาทันคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040416.96108356103.5990243
46030107304051046030405 บ้านโจดนาตาล4นาทันคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040516.97089394103.6233473
46030108304061046030406 บ้านดงสวนพัฒนา15นาทันคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040617.0498575103.5709197
46030109304081046030408 บ้านนาบอน1นาบอนคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040816.881697103.6829028
46030119303931046030393 ชุมชนโพนพิทยาคม3โพนคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603039316.8628709103.6161037
46030129303221046030322 บ้านกอกวิทยาคม3ผาเสวยสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603032216.758408103.784074
46030142302971046030297 หนองแสงวิทยาเสริม2ศรีสมเด็จสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603029716.75106187103.7248729
46030147302991046030299 สมเด็จประชานุเคราะห์9สมเด็จสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603029916.6883608103.7375642
46030149303121046030312 หนองแวงวิทยานุกูล1หนองแวงสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603031216.695349103.7286949
46030150303131046030313 บ้านโนนชาด15หนองแวงสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603031316.6414957103.6897452
46030164304941046030494 คำบงพิทยาคม1คำบงห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603049416.65514854103.8421314
46030170305041046030504 บ้านเหล่าสีแก้ว5ไค้นุ่นห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603050416.615128103.911347
46030171304871046030487 ไค้นุ่นวิทยาพูน8ไค้นุ่นห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603048716.6180728103.9553694
46030174305031046030503 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 65นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603050316.44135379103.326394
46030181305001046030500 หนองอีบุตรไพรเวทย์3หนองอีบุตรห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603050016.609392103.873423
46030184305121046030512 บ้านชาด8นาคูนาคู46250เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603051216.79309765104.0402257
46030188305211046030521 โคกนาดี5โนนนาจานนาคู46160เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603052116.74288646103.989967
46030194305161046030516 บ้านม่วงกุล5บ่อแก้วนาคู46160เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603051616.766161103.986011
46030195305181046030518 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร2ภูแล่นช้างนาคู46160เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603051816.7053568103.9951108