สพป.กาฬสินธุ์.๓. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
46030001304711046030471 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนนามน51225212853--388172326ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
46030002304721046030472 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนนามน4121276493--217112016ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
46030007304661046030466 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ยอดแกงนามนนามน7441718593--304152025ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
46030008304671046030467 หนองหญ้าปล้องยอดแกงนามนนามน352776333--145111314ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
46030011304831046030483 สงเปลือยวิทยายนสงเปลือยนามนนามน68423012793--377192013ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
46030015304821046030482 หนองบัวในหนองบัวนามนนามน3821076313--176111618ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
46030022302491046030249 กุดค้าวเทพพิทยากุดค้าวกุฉินารายณ์312986403--169111513ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
46030024302301046030230 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์กุดหว้ากุฉินารายณ์2211586403--220102213ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
46030034302381046030238 หนองจระเข้เรืองศิลป์จุมจังกุฉินารายณ์3521387573--230121917ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
46030035302511046030251 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์แจนแลนกุฉินารายณ์142836283--125111114ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
46030036302471046030247 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุงแจนแลนกุฉินารายณ์152916323--138111314ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
46030038302541046030254 นาโกวิทยาสูงนาโกกุฉินารายณ์3821176523--207111914ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
46030043302421046030242 นาขามวิทยานาขามกุฉินารายณ์5321787523--283122423ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
46030047302231046030223 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194บัวขาวกุฉินารายณ์282886303--146111318ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
46030054302251046030225 สมสะอาดพิทยาสรรพ์สมสะอาดกุฉินารายณ์2321136243--160111515ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
46030058302621046030262 บ้านคุยสามขากุฉินารายณ์2911636333--225102318ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
46030060302641046030264 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงสามขากุฉินารายณ์362896423--167111517ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
46030067302591046030259 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์172536213--9111812ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030071302571046030257 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์242846363--144111316ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
46030073302711046030271 บ้านกลางเหล่าไฮงามกุฉินารายณ์252736353--133111218ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
46030074302671046030267 เหล่าไฮงามวิทยาสูงเหล่าไฮงามกุฉินารายณ์292916343--154111417ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
46030075302681046030268 บ้านสวนผึ้งเหล่าไฮงามกุฉินารายณ์192886513--158111415ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
46030078303471046030347 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกุดปลาค้าวเขาวงเมิงเขาวง24214912483--221171316ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
46030081303391046030339 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กุดสิมคุ้มใหม่เขาวงเมิงเขาวง112406393--9011812เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030083303461046030346 กุดสิมวิทยาสารคุ้มเก่าเขาวงเมิงเขาวง2421706873--281112617ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
46030086303421046030342 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมสงเปลือยเขาวงเมิงเขาวง3821496533--240112222ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
46030088303411046030341 หนองแสงถวิลราษฎร์สงเปลือยเขาวงเมิงเขาวง262836433--152111413ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
46030089303491046030349 บ้านส้มป่อยสระพังทองเขาวงเมิงเขาวง212766203--117111118ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030092303521046030352 บ้านหนองผือหนองผือเขาวงเมิงเขาวง82426243--741179ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030095304071046030407 บ้านโพนแพงดินจี่คำม่วงเมิงเขาวง5621676493--272112520ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
46030096304111046030411 บ้านดินจี่ดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง584267121136--438222033ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
46030099303881046030388 ทุ่งคลองวิทยาทุ่งคลองคำม่วงแพรวาคำม่วง122396133--6411614ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030102303911046030391 บ้านคำพิมูลทุ่งคลองคำม่วงแพรวาคำม่วง1821026343--154111417ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
46030103304011046030401 บ้านนาไร่เดียวนาทันคำม่วงแพรวาคำม่วง342926423--168111520ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
46030104304021046030402 บ้านโนนค้อนาทันคำม่วงแพรวาคำม่วง724238111034--413192228ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
46030105304031046030403 นาทันวิทยานาทันคำม่วงแพรวาคำม่วง202806203--120111118ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030106304041046030404 บ้านหนองสระพังนาทันคำม่วงแพรวาคำม่วง182696333--120111113ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030107304051046030405 บ้านโจดนาตาลนาทันคำม่วงแพรวาคำม่วง3021366643--230112116ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
46030108304061046030406 บ้านดงสวนพัฒนานาทันคำม่วงแพรวาคำม่วง612233101045--398172321ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
46030109304081046030408 บ้านนาบอนนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง54327312925--419202129ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
46030119303931046030393 ชุมชนโพนพิทยาคมโพนคำม่วงแพรวาคำม่วง4121076142--162101623ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
46030129303221046030322 บ้านกอกวิทยาคมผาเสวยสมเด็จ55217411513--280161821ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
46030142302971046030297 หนองแสงวิทยาเสริมศรีสมเด็จสมเด็จ3721506633--250112318ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
46030147302991046030299 สมเด็จประชานุเคราะห์สมเด็จสมเด็จ2921886893--306112819ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
46030149303121046030312 หนองแวงวิทยานุกูลหนองแวงสมเด็จ322926333--157111418ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
46030150303131046030313 บ้านโนนชาดหนองแวงสมเด็จ152746323--121111116ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
46030164304941046030494 คำบงพิทยาคมคำบงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง5721687663--291122420ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
46030170305041046030504 บ้านเหล่าสีแก้วไค้นุ่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง162776283--121111113ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
46030171304871046030487 ไค้นุ่นวิทยาพูนไค้นุ่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง911096343--152101517ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
46030174305031046030503 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง142546133--8111719ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030181305001046030500 หนองอีบุตรไพรเวทย์หนองอีบุตรห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง2921126153--15611149ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
46030184305121046030512 บ้านชาดนาคูนาคูเสรีไทนาคู3321546653--252112314ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
46030188305211046030521 โคกนาดีโนนนาจานนาคูเสรีไทนาคู202796353--134111219ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
46030194305161046030516 บ้านม่วงกุลบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู4121446503--235112115ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
46030195305181046030518 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารภูแล่นช้างนาคูเสรีไทนาคู102276273--6411611ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1