สพป.กาฬสินธุ์.๓. อำเภอ เขาวง
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
46030078303471046030347 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง2กุดปลาค้าวเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603034716.7146344104.0924116
46030080303381046030338 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา1กุดสิมคุ้มใหม่เขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603033816.68425909104.0802247
46030081303391046030339 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
6กุดสิมคุ้มใหม่เขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603033916.68376064104.034192
46030082303401046030340 บ้านโนนสำราญ5กุดสิมคุ้มใหม่เขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603034016.667049104.0752691
46030083303461046030346 กุดสิมวิทยาสาร16คุ้มเก่าเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603034616.692281104.0905789
46030084303441046030344 บ้านดงหมู12คุ้มเก่าเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603034416.65672683104.1404845
46030085303451046030345 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา13คุ้มเก่าเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603034516.6783907104.1005086
46030086303421046030342 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม11สงเปลือยเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603034216.6431428104.1326412
46030087303431046030343 บ้านนาวี7สงเปลือยเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603034316.64945235104.1459605
46030088303411046030341 หนองแสงถวิลราษฎร์12สงเปลือยเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603034116.6447724104.1164074
46030089303491046030349 บ้านส้มป่อย4สระพังทองเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603034916.7180145104.0481369
46030090303501046030350 บ้านกุดกอก5สระพังทองเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603035016.7068613104.057646
46030091303511046030351 โคกมะลิวิทยา1สระพังทองเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603035116.7096679104.0721543
46030092303521046030352 บ้านหนองผือ7หนองผือเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603035216.74060537104.0689991
46030093303531046030353 บ้านโพธิ์ไทร2หนองผือเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603035316.7696805104.0819128
46030094303541046030354 บ้านโพนนาดี10หนองผือเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603035416.73239823104.0951085