สพป.กาฬสินธุ์.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
46030096304111046030411 บ้านดินจี่11ดินจี่คำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603041116.9278924103.7281606
46030097304121046030412 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)3ดินจี่คำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603041217.047194103.622721
46030098303871046030387 คำม่วงจรัสวิทย์8ทุ่งคลองคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603038716.94213608103.6399421
46030099303881046030388 ทุ่งคลองวิทยา1ทุ่งคลองคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603038816.9410537103.6410714
46030100303891046030389 บ้านเก่าเดื่อ6ทุ่งคลองคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603038916.95815138103.6416224
46030101303901046030390 โป่งนกเปล้า2ทุ่งคลองคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603039016.94040891103.6094425
46030102303911046030391 บ้านคำพิมูล3ทุ่งคลองคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603039116.92395895103.5970981
46030103304011046030401 บ้านนาไร่เดียว6นาทันคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040116.9954149103.6226134
46030104304021046030402 บ้านโนนค้อ11นาทันคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040216.98511443103.6592287
46030105304031046030403 นาทันวิทยา1นาทันคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040316.9777325103.6444907
46030106304041046030404 บ้านหนองสระพัง2นาทันคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040416.96108356103.5990243
46030107304051046030405 บ้านโจดนาตาล4นาทันคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040516.97089394103.6233473
46030108304061046030406 บ้านดงสวนพัฒนา15นาทันคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040617.0498575103.5709197
46030109304081046030408 บ้านนาบอน1นาบอนคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040816.881697103.6829028
46030110304091046030409 สะพานหินวิทยาคม3นาบอนคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040916.86472912103.6690312
46030111304101046030410 บ้านโนนศรีสวัสดิ์7นาบอนคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603041016.851481103.653391
46030112303921046030392 คำเมยราษฎร์พัฒนา5นาบอนคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603039216.9156108103.6502957
46030113304001046030400 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง8นาบอนคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040016.831664103.6726477
46030114303991046030399 ชุมชนหนองยางวิทยาคม1เนินยางคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603039916.77678768103.6421335
46030115303961046030396 บ้านหนองม่วง9เนินยางคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603039616.82030206103.6558947
46030116303971046030397 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา6เนินยางคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603039716.80573167103.675975
46030117303981046030398 สูงเนินวิทยาคม10เนินยางคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603039816.78635333103.661595
46030118303951046030395 บ้านใหม่ชัยมงคล8โพนคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603039516.84714379103.6385192
46030119303931046030393 ชุมชนโพนพิทยาคม3โพนคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603039316.8628709103.6161037
46030120303941046030394 หนองซองแมวผดุงวิทย์9โพนคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603039416.83828167103.6074667