สพป.กาฬสินธุ์.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
46030164304941046030494 คำบงพิทยาคม1คำบงห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603049416.65514854103.8421314
46030165304951046030495 คำหมุนผดุงเวทย์2คำบงห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603049516.658553103.824292
46030166304961046030496 บ้านหนองมะงง4คำบงห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603049616.7008499103.8080033
46030167304971046030497 บ้านคำม่วง5คำบงห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603049716.727123103.860979
46030168304981046030498 บ้านปลาขาว6คำบงห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603049816.69484699103.863902
46030169304901046030490 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
6ไค้นุ่นห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603049016.6178635103.9522873
46030170305041046030504 บ้านเหล่าสีแก้ว5ไค้นุ่นห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603050416.615128103.911347
46030171304871046030487 ไค้นุ่นวิทยาพูน8ไค้นุ่นห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603048716.6180728103.9553694
46030172304881046030488 อุปรีศรีวิทยา3ไค้นุ่นห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603048816.61001004103.9345629
46030173304891046030489 บ้านผึ้ง4ไค้นุ่นห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603048916.592506103.939297
46030174305031046030503 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 65นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603050316.44135379103.326394
46030175304911046030491 บ้านห้วยผึ้ง3นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603049116.6446699103.9086954
46030176304921046030492 บ้านหนองแสง14นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603049216.6570797103.9160642
46030177304931046030493 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 210นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603049316.6470695103.8901419
46030178304991046030499 บ้านห้วยฝา13นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603049916.6756852103.8833474
46030179305011046030501 บ้านหนองขอนแก่น8หนองอีบุตรห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603050116.57822517103.874371
46030181305001046030500 หนองอีบุตรไพรเวทย์3หนองอีบุตรห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603050016.609392103.873423