สพป.กาฬสินธุ์.๓. ประกาศเลิกสถานศึกษา


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
46030180305021046030502 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3#เลิกสถานศึกษา 29 เมษายน 25665หนองอีบุตรห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง------------เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1