ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 #เลิกสถานศึกษา 29 เมษายน 25665
รหัส
SMIS 8 หลัก46030180
PERCODE 6 หลัก30502
กระทรวง 10 หลัก1046030502
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3
ชื่อ (อังกฤษ)Nikomkuchinarai mou 3
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองอีบุตร
อำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030502
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.60744675
Longitude
103.8854977

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน