ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านหนองห้าง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030189
PERCODE 6 หลัก30523
กระทรวง 10 หลัก1046030523
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองห้าง
ชื่อ (อังกฤษ)nonghang
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลโนนนาจาน
อำเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46250
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030523
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.71051544
Longitude
104.0216634

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน