ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านจอมทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030070
PERCODE 6 หลัก30253
กระทรวง 10 หลัก1046030253
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจอมทอง
ชื่อ (อังกฤษ)BANJOMTONG
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเหล่าใหญ่
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030253
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6049087
Longitude
103.967485

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน