ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
สงเปลือยวิทยายน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030011
PERCODE 6 หลัก30483
กระทรวง 10 หลัก1046030483
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สงเปลือยวิทยายน
ชื่อ (อังกฤษ)SONGPLUEYWITTAYAYON
หมู่ที่9
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสงเปลือย
อำเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030483
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.60529803
Longitude
103.8262113

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน