ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านน้ำปุ้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030197
PERCODE 6 หลัก30524
กระทรวง 10 หลัก1046030524
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำปุ้น
ชื่อ (อังกฤษ)bannampun
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030524
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.67779464
Longitude
103.9736082

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน