ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
หินลาดนารายณ์สาร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030192
PERCODE 6 หลัก30514
กระทรวง 10 หลัก1046030514
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หินลาดนารายณ์สาร
ชื่อ (อังกฤษ)Hinladnaraisan
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อแก้ว
อำเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030514
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.79542017
Longitude
103.9905093

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน