ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
โคกนาดี
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030188
PERCODE 6 หลัก30521
กระทรวง 10 หลัก1046030521
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โคกนาดี
ชื่อ (อังกฤษ)KOKNADEE
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโนนนาจาน
อำเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030521
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.74288646
Longitude
103.989967

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน