ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
สามเพื่อนพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030186
PERCODE 6 หลัก30519
กระทรวง 10 หลัก1046030519
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สามเพื่อนพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)sampurnpattana
หมู่ที่7
ถนนนาคู-ห้วยผึ้ง
หมู่บ้าน
ตำบลโนนนาจาน
อำเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030519
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.72007129
Longitude
104.0015471

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน