ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านชาด
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030184
PERCODE 6 หลัก30512
กระทรวง 10 หลัก1046030512
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชาด
ชื่อ (อังกฤษ)Banchad School
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาคู
อำเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46250
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030512
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.79309765
Longitude
104.0402257

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน