ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านนาคู
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030182
PERCODE 6 หลัก30505
กระทรวง 10 หลัก1046030505
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาคู
ชื่อ (อังกฤษ)Bannakhu school
หมู่ที่10
ถนนนาคู-ห้วยผึ้ง
หมู่บ้าน
ตำบลนาคู
อำเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46250
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030505
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.7581387
Longitude
104.0247105

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน