ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030177
PERCODE 6 หลัก30493
กระทรวง 10 หลัก1046030493
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
ชื่อ (อังกฤษ)NikomkuchinaraiMoo 2 school
หมู่ที่10
ถนนสมเด็จ-ห้วยผึ้ง
หมู่บ้าน
ตำบลนิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030493
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.6470695
Longitude
103.8901419

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน