ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านห้วยผึ้ง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030175
PERCODE 6 หลัก30491
กระทรวง 10 หลัก1046030491
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยผึ้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Hauypheng
หมู่ที่3
ถนนห้วยผึ้ง - นาคู
หมู่บ้าน
ตำบลนิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030491
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.6446699
Longitude
103.9086954

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน