ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
ไค้นุ่นวิทยาพูน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030171
PERCODE 6 หลัก30487
กระทรวง 10 หลัก1046030487
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไค้นุ่นวิทยาพูน
ชื่อ (อังกฤษ)khainoonwittayapoon
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลไค้นุ่น
อำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030487
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.6180728
Longitude
103.9553694

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน