ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านหนองมะงง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030166
PERCODE 6 หลัก30496
กระทรวง 10 หลัก1046030496
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองมะงง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongmangong
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลคำบง
อำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030496
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.7008499
Longitude
103.8080033

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน